» Dostawa i zwrot

Kategorie

Zapraszamy również


 alt
Camel Active - obuwie męskie i akcesoria
http://cml-buty-sklep.pl/ 
 

alt
  Bugatti - obuwie męskie
http://www.bugatti-buty-sklep.pl/  alt

(kliknij w logo)
 

Nasze nowości

Bestsellery

Kontakt

Dostawa i zwrot

 
 


 

DOSTAWA:

 

1. Zakupiony towar wysyłany jest w ciągu 2 dni od daty zamówienia.

2. Wysyłka realizowana jest poprzez firmę DPD.

3. Paczki wysyłamy tylko za pobraniem - ma to na celu najszybszą realizację zamówienia.

4. Koszt przesyłki wynosi 10 PLN.

 

 

 

ZWROT:

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone

w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia

2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

wyrządzona przez produkt niebezpiecznyDz.U.Nr22,poz.271zezm.). Termin ten jest terminem

nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia

usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia

przed jego upływem.

 

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie

do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością

zawodową lub gospodarczą.

 

 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany

w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły

śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego

sprawdzenia (przymierzenia).

 

 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać

na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 

 

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz

numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Formularz zwrotu dostępny jest poniżej:


FORMULARZ ZWROTU
 
 

 7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu

od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie

3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. W przeciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

 

 

Procedura reklamacji

 

 

 

1. Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

 

 

2. W przypadku reklamacji, produkt wraz z pismem określającym rodzaj wady reklamowanej oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań należy odesłać na koszt Klienta, na adres Usługodawcy (Intermax sp. z o.o., ul. Chełmińska 121, 86-300 Grudziądz).

 

 

3. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.

 

 

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym

rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań,

należy odesłać na koszt Usługodawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku

o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw

konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).

 

 

5. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy

od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku

sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach

556-576 Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Siedziba firmy oraz adres do wysyłek zwrotów i reklamacji:

 

Intermax Sp. z o.o.

 

ul. Chełmińska 121

 

 

 

86-300 Grudziądz

 

z dopiskiem Sklep Gabor


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl